Μέσα σε δυό μήνες η προσωρινή σύνταξη του ΙΚΑ

Στο γενικότερο πλαίσιο ανασχεδιασμού και επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η καθυστέρηση στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, το ΙΚΑ σχεδίασε εκ νέου τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών συντάξεων στους ασφαλισμένους του.

Η ανωτέρω διαδικασία αφορά στις περιπτώσεις στις οποίες το δικαίωμα αξιώνεται με χρόνο ασφάλισης μόνο στο ΙΚΑ και στις περιπτώσεις που το δικαίωμα αξιώνεται με χρόνο ασφάλισης ΙΚΑ και άλλου ή άλλων φορέων.

Από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου μπορούν να επωφεληθούν όχι μόνο οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1.10.2001, αλλά και όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, η οποία εκκρεμεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Η εγκύκλιος του ΙΚΑ αναφέρει ότι θα χορηγείται το κατώτατο όριο σύνταξης στους δικαιούχους μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης στις περιπτώσεις σύνταξης γήρατος ή θανάτου, ενώ αν πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας η προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται αμέσως μετά την οριστικοποίηση της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.

Διαβάστε επίσης