Εκσυγχρονισμός νοσοκομείων στην κεντρική Μακεδονία

Σε 30 δισ. δραχμές υπολογίζονται οι δαπάνες που θα διατεθούν μέχρι το 2003, για το αναπτυξιακό πρόγραμμα και το λειτουργικό εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων του Α’ και Β’ Περιφερειακού Συστήματος Υγείας (ΠεΣΥ) Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Υγείας και Πρόνοιας κ. Α. Παπαδόπουλου, στη διάρκεια της τελετής έναρξης της πλήρης λειτουργίας των Α’ και Β’ ΠεΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, που έγινε στα γραφεία τους στη Θεσσαλονίκη.

Τα νοσοκομεία του Β’ ΠεΣΥ θα λάβουν τη “μερίδα του λέοντος” καθώς θα διατεθούν σε αυτά περίπου 16,66 δισ. δρχ., ενώ για τα νοσοκομεία του Α’ ΠεΣΥ θα διατεθούν κονδύλια ύψους 13,34 δισ. δραχμών.

Αναλυτικότερα, το νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, το οποίο ανήκει στο Α’ ΠεΣΥ, έχει ενταχθεί στα Ολυμπιακά Νοσοκομεία και θα διατεθεί ποσό 1,5 δισ. δρχ. από Ολυμπιακούς Πόρους για κτιριακές βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του.

Ακόμη, με τη μεταφορά πανεπιστημιακών κλινικών προς το νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” θα απελευθερωθούν χώροι για την εγκατάσταση νέων μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και τον εκσυγχρονισμό των κλινικών του.

Για το νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ”, θα διατεθούν, για την κατασκευή νέων χειρουργείων, ΜΕΘ, Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), 3,5 δισ. δρχ., από το Τομεακό Πρόγραμμα του υπουργείου. Επίσης εκσυγχρονίζονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και κλινικές του. Επιπλέον για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου θα διατεθούν από Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 300 εκατ. δρχ, ενώ προγραμματίζεται ένταξη του εξοπλισμού στο Τομεακό Πρόγραμμα. Ακόμη, με τη μετακίνηση κλινικών προς το νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” θα επιτραπεί ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του “ΑΧΕΠΑ”.

Για το νοσοκομείο “Αγιος Παύλος”, θα διατεθούν 340 εκατ. δρχ. (Τομεακό Πρόγραμμα) για την ολοκλήρωση της ΜΕΘ και θα προωθηθεί και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του. Το νοσοκομείο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Νοσοκομείων και εκπονείται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομειακών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) ρυθμιστική μελέτη που θα προσδιορίσει το μέγεθος και την ποιότητα της επέκτασης.

Το νέο νοσοκομείο Σερρών, θα είναι έτοιμο μέχρι τέλος του χρόνου και θα λειτουργήσει το πρώτο εξάμηνο του 2002. Η ΔΕΠΑΝΟΜ προχωρά στην αγορά του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού, προϋπολογισμού (ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας).

Για το αντικαρκινικό νοσοκομείο “Θεαγένειο”, προωθείται η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την επέκταση των υποστηρικτικών λειτουργιών του στο κτίριο που στεγάζεται το εκπαιδευτήριο “Ευκλείδης” και ολοκλήρωση του εξοπλιστικού του προγράμματος.

Ήδη έχουν διατεθεί από το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 100 εκατ. δρχ. για προμήθεια εξοπλισμού.
Για το νοσοκομείο Κιλκίς, διατίθενται από το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 3,2 δισ. δρχ. για την επέκτασή του και την εγκατάσταση υποστηρικτικών λειτουργιών και 500 εκατ. δρχ. (ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας) για την ανακαίνιση των παλαιών πτερύγων.

Για το νοσοκομείο Πολυγύρου, διατίθενται 1,3 δισ. δρχ. για επέκταση και διαμόρφωση υφισταμένων χώρων και τη δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού.

Για το νοσοκομείο “Παπανικολάου”, η ΔΕΠΑΝΟΜ έχει αναθέσει την επικαιροποίηση του ρυθμιστικού του σχεδίου. Με προτεραιότητα θα γίνει ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών πτερύγων, η κατασκευή νέων υποδομών, αλλά και η δημιουργία σύγχρονων ΤΕΠ και μονάδας τεχνητού νεφρού. Ο προϋπολογισμός των έργων αυτών θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση των μελετών και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Τομεακό Πρόγραμμα του υπουργείου. Παράλληλα θα διατεθεί 1 δισ. δρχ. για τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, έχει ενταχθεί στα Ολυμπιακά Νοσοκομεία, με πρόβλεψη για κατασκευή ελικοδρομίου, ενώ από το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας διατίθενται 200 εκατ. δρχ. για προμήθεια εξοπλισμού.

Εξάλλου, για το νοσοκομείο Κεντρικό “Γ. Γεννηματάς”, προγραμματίζεται η εγκατάσταση αξονικού τομογράφου, με χρηματοδότηση από το Τομεακό Πρόγραμμα και η βελτίωση των κτιριακών υποδομών του.

Για το νοσοκομείο “Αγιος Δημήτριος”, θα διατεθούν 100 εκατ. δρχ. (ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας για τη συμπλήρωση του εξοπλισμού του και προγραμματίζεται η βελτίωση των κτιριακών του υποδομών.
Το νοσοκομείο Κατερίνης (Β’ ΠεΣΥ), εντάσσεται στο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2000-2006 με ποσό 4,6 δισ. δρχ. για την αποπεράτωση του έργου κατασκευής νέου νοσοκομείου, ενώ προγραμματίζεται και ο βασικός εξοπλισμός του.

Εξάλλου, το νοσοκομείο Βέροιας (Β’ ΠεΣΥ), χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας με το ποσό των 3,5 δισ. δρχ. για την επέκταση του, για ειδικές και υποστηρικτικές λειτουργίας.
Το νοσοκομείο Νάουσας (Β’ ΠεΣΥ), χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας με το ποσό των 500 εκατ. δρχ. για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών του υποδομών.

Ακόμη, το νοσοκομείο Έδεσσας (Β’ ΠεΣΥ), εντάσσεται στο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, με 800 εκατ. για ανακαίνιση των δικτύων του, δημιουργία υποστηρικτικών χώρων λειτουργίας και εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών (Β’ ΠεΣΥ), δημιουργείται ΜΕΘ 6 κλινών, δαπάνης 150 εκατ. δρχ. (Τομεακό Πρόγραμμα).

Ο κ. Παπαδόπουλος, τέλος, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα αναρτηθούν οι πίνακες για την πρόσληψη (1.500 νέες θέσεις εργασίας), νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας.

Διαβάστε επίσης