Γιατροί του νοσοκομείου Αλεξάνδρα προσέφυγαν στο ΣτΕ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ο επιμελητής Α΄του ακτινολογικού τμήματος του Π.Γ.Ν. Αθηνών “Αλεξάνδρα”, κ. Ξεν. Δημόπουλος και ο επιμελητής Α΄ του καρδιολογικού τμήματος του ίδιου νοσοκομείου κ. Ι. Κανακάκης.

Οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά του υπουργού Υγείας και κατά των από 26.6.2001 αποφάσεων του κεντρικού πειθαρχικού συμβουλίου γιατρών του Ε.Σ.Υ. Με τις δύο πειθαρχικές αποφάσεις επιβλήθηκε στους επιμελητές γιατρούς η ποινή της διακοπής του δικαιώματος για υποβολή υποψηφιότητας κατάληψης θέσεως ανωτέρου βαθμού για πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τις πειθαρχικές αποφάσεις, οι εν λόγω δύο γιατροί του Ε.Σ.Υ, από το Σεπτέμβριο του 1991 μέχρι το Δεκέμβριο του 1993 συμμετείχαν στη λειτουργία του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου “Αλεξάνδρειο”, συνεργαζόμενοι με ιδιώτες γιατρούς του κέντρου σε βάρος του δημόσιου νοσοκομείου “Αλεξάνδρα”.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι οι πειθαρχικές αποφάσεις είναι μη νόμιμες, αβάσιμες, αναιτιολόγητες και αόριστες. Επιπρόσθετα, επισημαίνουν οι δύο γιατροί ότι και αν ακόμα υποτεθεί ότι είχαν διαπράξει το πειθαρχικό αδίκημα, αυτό έχει παραγραφεί.

Διαβάστε επίσης