Οικολογική παρέμβαση για τη Σκιάθο

Την αναστολή οποιασδήποτε ενέργειας, που οδηγεί στην καταστροφική επέμβαση για το περιβάλλον της περιοχής Τουρκοβούνια Κουκουναριών, ζητά ο σύλλογος Οικολόγων Σκιάθου της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, με επιστολή του προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, σύμφωνα με τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. 12303/20-7-1992) η έκταση “εμπίπτει στη ζώνη Α2 (προστασίας Εθνικών Πάρκων ΕΧΜ) και στην περιοχή Α της ΖΟΕ (περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης)” και πρόκειται για “σχηματισμούς δασών και δασικών εκτάσεων και σχηματισμούς τοπίου με αξιόλογα οικολογικά, γεωμορφολογικά και αισθητικά στοιχεία, γεγονός που προϋποθέτει προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρώπινες ενέργειες, επεμβάσεις και δραστηριότητες”.

Η Δ/νση Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον αρ. πρωτ. 870/6-8-2001 έγγραφό της απευθύνει ερώτημα στη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΧΩΔΕ κατά πόσο ισχύει, μετά παρέλευση 20 και πλέον ετών, το Π.Δ. Μάνου (του 1979), χωρίς να αναφέρει ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται με Π.Δ. “ιδιαιτέρου φυσικού κάλους”.

Η επιστολή κλείνει αναφέροντας ότι “γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω ότι οποιαδήποτε οικιστική παρέμβαση στην ιδιαιτέρου φυσικού κάλους περιοχή αυτή είναι νομικά και περιβαλλοντικά ανεπίτρεπτη”.

Διαβάστε επίσης