Στον πρόεδρο του ΣτΕ οι φάκελοι των πανεπιστημιακών

Τους φακέλους των προσφυγών που έχουν καταθέσει οι πανεπιστημιακοί γιατροί μελετά ο πρόεδρος του ΣτΕ Χ. Γεραρής, μετά από το αίτημα του υπουργού Υγείας για επίσπευση των διαδικασιών, ενώ στην ευχέρεια του προέδρου του ΣτΕ βρίσκεται η δυνατότητα να εισαγάγει την εκδίκαση των προσφυγών στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και να ορίσει νέο εισηγητή ή εισηγητές καθορίζοντας νέα δικάσιμο για όλες τις προσφυγές, σε χρόνο που εκείνος θα κρίνει.

Σύμφωνα με το νέο νόμο 2889/2001 του υπουργού Υγείας για το Περιφερειακό Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΣΥ) οι καθηγητές Πανεπιστημίων που παράλληλα ήταν και γιατροί (κυρίως διευθυντές νοσοκομειακών κλινικών) σε κρατικά νοσηλευτήρια, παύτηκαν από τις νοσοκομειακές θέσεις τους.

Κατόπιν αυτού οι γιατροί προσέφυγαν στο ΣτΕ με αίτημα να ανασταλούν και να ακυρωθούν οι αποφάσεις του ΠΕΣΥ και των διευθύνσεων των νοσοκομείων με τις οποίες απολύθηκαν από τις θέσεις τους στα νοσοκομεία της χώρας, κυρίως της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Οι πανεπιστημιακοί γιατροί υποστηρίζουν με τις προσφυγές και αιτήσεις αναστολών τους, ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις με τις οποίες παύτηκαν από τα νοσοκομεία είναι αντισυνταγματικές και παράνομές και θα τους επιφέρουν ανεπανόρθωτη βλάβη.

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο νομικός εκπρόσωπος του Εθνικού Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει καταθέσει τρεις προσφυγές κατά του ΠΕΣΥ και ζητάει να ακυρωθούν αντίστοιχες απολύσεις καθηγητών Μαιευτικής – Γυναικολογικής και παράλληλα γιατρών του νοσοκομείου “Αλεξάνδρα”.

Ήδη το ΣτΕ με δύο αποφάσεις του έχει αναστείλει, μέχρι την έκδοση οριστικών αποφάσεων επί των κυρίων προσφυγών, τις απολύσεις των καθηγητών κ. Αχ. Τουρκαντώνη και κ. Παν. Σπανού, ενώ με τρεις προσωρινές διαταγές ανέστειλε τις απολύσεις των γιατρών κ. Δ. Λουτράδη, κ. Γ. Καλλιπολίτη και κ. Δ. Μιναρετζή. (Για τους τρεις τελευταίους γιατρούς είχε προσφύγει στο ΣτΕ ο δικηγόρος του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Ακόμα έχουν καταθέσει προσφύγες στο ΣτΕ οι καθηγητές κ. Γρηγ. Μπασδάκης, κ. Κυρ. Ράμμος, κ. Δημ. Κισκίνης, κ. Νικ. Στάγκος, κ. Περικλ. Μπραζιτίκης και κ. Γεώργ. Χαλεβελάκης.

Διαβάστε επίσης