Ακατάλληλο το νερό στο δήμο Πέλλας

Ακατάλληλο προς πόση κρίθηκε με απόφαση της Νομαρχίας το νερό στο Δήμου Πέλλας , καθώς διαπιστώθηκε μετά από εργαστηριακούς ελέγχους ότι περιέχει ποσότητες νιτρικών αλάτων (καρκινογόνες ουσίες), τριπλάσιες από τα επιτρεπόμενα όρια.

Οι αρχές του νομού κάνουν λόγο για επιβάρυνση του δικτύου από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, ενώ επισημαίνουν την ανάγκη για ανανέωση των γεωτρήσεων στην περιοχή.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οι Υγειονομικές αρχές του νομού διενεργούν καθημερινούς ελέγχους στα δίκτυα υδροδότησης της περιοχής, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.

Διαβάστε επίσης