Οι στόχοι της νέας διοίκησης του Ιασώ

Η ταχύτερη υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού προγράμματος που αφορά τις επεκτάσεις του Ιασώ, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Ηρα, αλλά και τη δημιουργία παιδιατρικής κλινικής και την ανέγερση του Ιασώ Μακεδονίας στη Θέρμη Θεσ/νίκης, αποτελεί το στόχο της νέας διοίκησης της εταιρίας Ιασώ, που εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Ιασώ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας, έχει επίσης στόχο να εφαρμοστεί στο μετοχικό σχήμα όλων των εταιριών του ομίλου, το μοντέλο που έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση της μητρικής εταιρίας και το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή ιατρών στο μετοχικό κεφάλαιο, ενώ η διοίκηση ασκείται από επαγγελματίες μάνατζερ.

Στο πρώτο δίμηνο του 2001, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε στα 4,42 δισ δρχ., σημειώνοντας έτσι αύξηση 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2000, ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 1,25 δισ δρχ. έναντι 1,02 δισ δρχ το περσινό έτος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,6%.

Διαβάστε επίσης