Λουκάνικα με ταυτότητα από Ε.Ε.

Αυστηρότερα μέτρα για τη σήμανση των προϊόντων κρέατος όπως τα λουκάνικα και τα αλλαντικά, επικύρωσε η ειδική επιτροπή για τα τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μετά από πρόταση, του αρμόδιου επιτρόπου για την υγεία και την προστασία του καταναλωτή, κ. Ντέιβιντ Μπερν.

Με τα συγκεκριμένα μέτρα, γίνεται ακόμα πιο αυστηρή η διευκρίνηση του όρου ‘κρέας’, που περιέχεται στα προϊόντα κρέατος. Με την ήδη υπάρχουσα διάταξη, ο όρος ‘κρέας’ στα προϊόντα κρέατος περιλαμβάνει και μυϊκό ιστό και λίπος και εντόσθια.

Η νέα οδηγία δεν επιτρέπει τη χρήση του όρου ‘κρέας’ για άλλα μέρη του ζώου όπως είναι τα εντόσθια (καρδιά, έντερα, συκώτι κτλ) ή το λίπος, τα οποία θα πρέπει πλέον να αναφέρονται στη σήμανση, αναλυτικά.

Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτική αναφορά της προέλευσης του κρέατος, το είδος δηλαδή του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας. Αυτό θα επιτρέπει στον καταναλωτή να κατανοεί καλύτερα τις διαφορές στην τιμή των προϊόντων κρέατος αλλά και να κάνει τις επιλογές του ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2003, όλες οι χώρες μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία, τη νέα αυτή οδηγία. Ολα τα προϊόντα κρέατος που θα παρασκευάζονται μετά από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να φέρουν τη νέα σήμανση σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές.

Διαβάστε επίσης