Διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τις κεραίες ζητά η Κύπρος

Η κυπριακή κυβέρνηση διεβίβασε πρόταση στη Βρετανία για τη συγκρότηση ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων για να δώσει τελική και υπεύθυνη γνωμοδότηση γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που θα προκληθούν από την κατασκευή των κεραιών στο Ακρωτήρι.

Η πρόταση διαβιβάστηκε στη Βρετανική Υπατη Αρμοστεία, η οποία ζήτησε χρόνο προκειμένου να διαβουλευθεί με τη βρετανική κυβέρνηση. Ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε την πρόταση της κυπριακής κυβέρνησης μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η πρόταση προτείνει πιο συγκεκριμένα η διεθνής επιτροπή εμπειρογνωμόνων να είναι πενταμελής και να ενεργεί ως ομάδα με όρους εντολής την σφαιρική εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Κύπρου και της Βρετανίας έναντι οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τριών συμβάσεων του ΟΗΕ.

Για το λόγο αυτό, η επιτροπή θα απαρτίζεται από δυο εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τρεις του ΟΗΕ, που θα επιλεγούν από τις γραμματείες του Διεθνούς Οργανισμού, με αρμοδιότητα γύρω από τις περιβαλλοντικές συμβάσεις.

Διαβάστε επίσης