Οι νεοσύλλεκτοι χαίρουν άκρας υγείας

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα απο τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι νεοσύλλεκτοι το 2000 για τη διάγνωση φυματίωσης, ωστόσο οι προσπάθειες του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την πρόληψη της νόσου θα συνεχιστούν με τους ίδιους ρυθμούς. Οπως διαπιστώθηκε το 98,34% των νεοσύλλεκτων παρουσίασε φυσιολογική ακτινολογική εικόνα χωρίς καμία ένδειξη ενεργούς νόσου.

Επίσης, δεν διαπιστώθηκε ούτε μία περίπτωση εχινόκοκκου κύστεως ενώ διαγνώσθηκε μια συμφυτική πλευρίτιδα μικρής έκτασης. Μόνο 23 νεοσύλλεκτοι παρουσίασαν πνευμονική φυματίωση και κρίθηκαν απο επιτροπές απαλλαγών. Το ποσοστό θετικής δερμοαντίδρασης Mantoux ανήλθε σε 8,72%, δηλαδή 4.630 σε 63.116 νεοσύλλεκτους. Εξάλλου, απο τους 22.580 νεοσύλλεκτους που υποβλήθηκαν σε μικροακτινογραφήσεις, μόνο 374 παρουσίασαν προβλήματα των οστών (σε ποσοστό 0,77%), καρδιακά (σε ποσοστό 0,29%), προβλήματα των βρόγχων (σε ποσοστό 0,14%)ή πνευμονίτιδα μη ειδική σε ποσοστό (0,09%) ή άλλα νοσήματα ακαθόριστης αιτιολογίας (σε ποσοστό 0,3%).

Οι νεοσύλλεκτοι υποβλήθηκαν σε εξετάσεις στα ακτινολογικά Κέντρα Ερευνας Νοσηρότητας Εκ Φυματιώσεως (ΑΚΕΝΕΦ)που λειτουργούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη και τα Ιωάννινα.

Διαβάστε επίσης