Η ερημοποίηση των εδαφών απειλή για τη χώρα μας

Μεγάλο μέρος των εκτάσεων της χώρας μας ερημοποιείται λόγω της αλόγιστης χρήσης των υδατικών και εδαφικών πόρων. Η ερημοποίηση έχει επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας, στην ποιότητα ζωής αλλά και στους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται και για τους λόγους αυτούς κανείς δεν πρέπει να εφησυχάσει, ενώ η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης είναι επιτακτική.

Αυτό τονίστηκε, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Ζάππειο Μέγαρο που διοργάνωσαν το υπουργείο Γεωργίας και η Εθνική Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης, στις 17 Ιουνίου.

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν η διαχείριση των υδατικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Γεωργίας Γιώργο Ανωμερίτη το τελικό σχέδιο και οι απόψεις της Εθνικής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απερήμωσης, καθώς και η πρώτες πιλοτικές εφαρμογές βάσει του εθνικού σχεδίου δράσης.

Το 1/3 των εδαφών της χώρας μας απειλείται ανοιχτά από την ερημοποίηση, ένα άλλο 1/3 απειλείται αρκετά και μόνο το υπόλοιπο 1/3 των εδαφών μας δεν απειλείται προς το παρόν.
Ταυτόχρονα, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η γεωργία αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή νερού, αφού χρησιμοποιεί το 87% των υδάτινων πόρων της χώρας, αρδεύοντας 14 εκατομμύρια στρέμματα, το 32% δηλαδή του συνόλου και το 60% των πεδινών εδαφών.

Αυτό σημαίνει, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ο κ. Ανωμερίτης, ότι η ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων θα επιφέρει σημαντικές ωφέλειες τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στο συνολικό ισοζύγιο των υδατικών πόρων.

Για τους παραπάνω λόγους, το υπουργείο Γεωργίας με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της ερημοποίησης η οποία κυρώθηκε το 1997 από τη Βουλή των Ελλήνων, συνέστησε την Εθνική Επιτροπή για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, η οποία με τη σειρά της συνέταξε το ελληνικό σχέδιο δράσης, έτσι ώστε να γίνει πράξη η πολιτική της πρόληψης σχετικά με την ερημοποίηση για τις μέλλουσες γενιές.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση