Φιλική για τα άτομα με αναπηρίες θα γίνει η Αθήνα

Η Αθήνα, με αφορμή τους Ολυμπιακούς και ιδιαίτερα τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, θα μετατραπεί σε πόλη φιλική στα άτομα με αναπηρίες. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, σε συνεργασία με τα υπουργεία και άλλους φορείς, συνέταξε τις προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν οι Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα όλων των χώρων τους στα άτομα αυτά με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν έχουν.

Οι προδιαγραφές-οδηγίες στάλθηκαν ήδη στους φορείς προκειμένου να τις ενσωματώσουν στα σχέδια και τις κατασκευές τους, έτσι ώστε τα ειδικά αυτά έργα να μείνουν ως κληρονομιά στην Αθήνα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Να σημειωθεί ότι από το Μάιο του 2000 λειτουργεί Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (accessibility) που απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη (μηχανικούς) όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων και Φορέων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Μεταφορών, Υπ. Υγείας, ΓΓΑ, Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, κτλ.).

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συνέταξε η Γενική Διεύθυνση Ολυμπιακών Έργων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παραολυμπιακών Αγώνων της ΑΘΗΝΑ 2004, τόσο κατά την σύνταξη τευχών δημοπράτησης όσο και κατά την εκπόνηση των μελετών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:

– η ανάγκη σχεδιασμού των εξυπηρετήσεων για άτομα με αναπηρίες, με μέτρο τον χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, ο οποίος αποτελεί την δυσμενέστερη περίπτωση, αλλά και

– οι ιδιαιτερότητες αντίληψης των άλλων κατηγοριών, π.χ. ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής.

Ειδικότερα:

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την πρόβλεψη και κατάλληλη διαμόρφωση των σημείων αποβίβασης και επιβίβασης των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και γενικότερα των χώρων πέριξ των εγκαταστάσεων που διαμορφώνονται για Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή χρήση, ώστε να εξυπηρετούνται και άτομα με αναπηρίες.

Εφόσον οι μελέτες περιλαμβάνουν διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης για μεταολυμπιακή χρήση, σε ποσοστό 5% του συνόλου θα πρέπει να κατασκευάζονται με διαστάσεις που να εξυπηρετούν τα οχήματα ατόμων με αναπηρία (Ι.Χ. ή VAN).

Όλες οι είσοδοι των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι προσβάσιμες σε βαδίζοντα άτομα με αναπηρίες. Τουλάχιστον το 50% των προβλεπόμενων εισόδων πρέπει να είναι προσβάσιμες σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.

Σε κάθε συγκρότημα χώρων υγιεινής, πρέπει να προβλέπεται ένας προσβάσιμος χώρος ανά φύλο ή κατ’ ελάχιστον ένας χώρος κοινός και για τα δύο φύλα, με κατάλληλες διαστάσεις και εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση οι προσβάσιμοι χώροι υγιεινής δεν πρέπει να είναι λιγότεροι από το 5% του συνολικού αριθμού των χώρων υγιεινής.

Όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των αθλητικών εγκαταστάσεων (χώροι εστίασης, καταστήματα, χώροι εξυπηρέτησης δημοσιογράφων κλπ) πρέπει να είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες.

Όλα τα αποδυτήρια πρέπει να είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες, ενώ όπου προβλέπονται ξενώνες ένα ποσοστό 10% των προβλεπόμενων δωματίων θα πρέπει να είναι επίσης προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες.

Όλες οι προβλεπόμενες προσβάσιμες εξυπηρετήσεις πρέπει να σημαίνονται με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και με ανάγλυφη ή σε γραφή Braille σήμανση.

Όπου προβλέπεται οπτική αναγγελία σήμανσης (π.χ. φώτα διαβάσεων) θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει και αντίστοιχη ακουστική και αντίστροφα.

Επίσης, από τις οικονομικές υπηρεσίες έχει εκπονηθεί και εγκριθεί ο αναλυτικός προϋπολογισμός των Παραολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος – όπως είναι γνωστό – είναι ανεξάρτητος από τον προϋπολογισμό των Ολυμπιακών Αγώνων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων οι αθλητές δεν θα πληρώσουν χρήματα για τη συμμετοχή τους. Με την κατάργηση των δαπανών συμμετοχής καταργείται η διάκριση μεταξύ των αθλητών που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες και εξασφαλίζεται στην πράξη η ισότητα τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα κατά την διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων θα υποδεχθεί 4.000 Αθλητές με Αναπηρία από 125 χώρες και 3.000 επίσημους συνοδούς οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Ολυμπιακό Χωριό, το οποίο θα μετονομασθεί σε Παραολυμπιακό.

Διαβάστε επίσης