6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

Το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το περιβάλλον ήταν το θέμα της συζήτησης του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που έγινε στο Λουξεμβούργο. Τη χώρα μας, εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Η. Ευθυμιόπουλος.

Με το 6ο Πρόγραμμα Δράσης, καθορίζονται δράσεις, μέτρα και εργαλεία χάραξης πολιτικής για τέσσερις στόχους προτεραιότητας, την Κλιματική Αλλαγή, τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα, το Περιβάλλον την Υγεία και την Ποιότητα Ζωής, τους Φυσικούς Πόρους και τα απόβλητα, καθώς και την Ανάπτυξη Θεματικών Στρατηγικών, που θα πρέπει να είναι έτοιμες το αργότερο έως την περίοδο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Προγράμματος, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εφαρμογής του.

Σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή το Συμβούλιο πήρε μια ομόφωνη απόφαση που επιβεβαιώνει την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ενωσης να κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο και που επαναλαμβάνει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στους μηχανισμούς που προβλέπονται απ’ αυτό.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος καλεί τις ΗΠΑ να έχουν θετική στάση απέναντι στο Πρωτόκολλο του Κιότο και να μη φέρουν εμπόδια στην κύρωσή του. Θα πρέπει δε να αξιοποιηθεί το νέο συμβιβαστικό κείμενο του προέδρου της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, Ολλανδού υπουργού Περιβάλλοντος κ. Προνκ, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων για την επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο, που θα συνεχιστούν στη Βόννη τον ερχόμενο Ιούλιο.

Διαβάστε επίσης