Η Ελλάδα έχει τις καθαρότερες θάλασσες στην Ευρώπη

Κατάλληλα για κολύμβηση είναι τα νερά των ελληνικών ακτών σε ποσοστό 98,8%, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2000 του προγράμματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύμβησης.Υστερα από μετρήσεις που έγιναν σε 1.862 σημεία σε συνολικά 1.348 ακτές, ακατάλληλα κρίθηκαν τα νερά μόνο σε 16 σημεία.

Στην Αττική απαγορεύεται η κολύμβηση σε τρία σημεία της Ελευσίνας, ένα στο Ζούμπερι, τρία στη Σκάλα Ωρωπού και ένα στη Βούλα.

Οπως δήλωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Κ. Λαλιώτης, τα θετικά αυτά αποτελέσματα συνδέονται άρρηκτα με τα προγράμματα παρεμβάσεων και έργων του υπουργείου τα οποία αφορούν τον καθαρισμό και την ανάπλαση των ακτών, τους νέους βιολογικούς καθαρισμούς, την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, την προστασία και την ανάπλαση των παρακτίων ζωνών καθώς επίσης και με την ενημέρωση των πολιτών για “καθαρές ακτές”.

Διαβάστε επίσης