Διατροφικοί κίνδυνοι από την πολυφαρμακία

Η άσκοπη χρήση πολλών φαρμάκων μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τη διατροφική κατάσταση, ατόμων τρίτης ηλικίας. Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξαν ειδικοί επιστήμονες σε μελέτη του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Στην έρευνα συμμετείχαν 938 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 77 χρόνια. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τη χρήση φαρμάκων και οι απαντήσεις που δώθηκαν συγκρίθηκαν με τις συνταγές φαρμάκων που είχαβν δωθεί.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που έπαιρναν περισσότερα από τρία φάρμακα ημερεσίως είχαν αυξημένο διατροφικό κίνδυνο, όπως απώλεια βάρους σε νορμοβαρή άτομα. Ο κίνδυνος ήταν περισσότερο αυξημένος όταν τα φάρμακα ξεπερνούσαν τα πέντε ημερεσίως.

Τα άτομα που παρουσίαζαν απώλεια βάρους, εκδήλωναν επίσης γαστερντερικές διαταραχές αλλά και ξηροστομία και δυσκολία στη κατάποση, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.