Ερευνα για τη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα

Στο ποσό των 3,729 τρισ. δρχ ανήλθαν στη χώρα μας οι συνολικές δαπάνες υγείας το 2000, όπως προκύπτει από έρευνα που διενήργησε το ΙΟΒΕ. Στα φαρμακεία διακινήθηκαν φάρμακα αξίας 630,7 δισ. δρχ, ποσό που προκύπτει, αφαιρώντας τις παράλληλες εξαγωγές και τα φάρμακα των δημοσίων νοσοκομείων, από τις συνολικές πωλήσεις (878,7 δισ.δρχ).

Η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα αποτελεί το 16,9% των συνολικών εγχώριων δαπανών υγείας (μέσος όρος ΟΟΣΑ 16%), ενώ το ποσό των 630,7 δισ. δρχ. ισοδυναμεί με το 1,5% του ΑΕΠ της χώρας (μέσος όρος ΟΟΣΑ 1,3%).

Οσον αφορά τη δαπάνη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης το 2000, προϋπολογίστηκε στα 321,5 δισ. δρχ. και, αν προστεθεί το ποσό που αφορά τη φαρμακευτική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων (65,9 δισ. δρχ.), τότε, όπως τονίζει το ΙΟΒΕ, η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 387,4 δισ. δρχ. Ωστόσο σημαντικό κομμάτι απορρόφησαν και τα δημόσια νοσοκομεία, στα οποία διατέθηκαν φάρμακα 146 δισ. δρχ. σε νοσοκομειακές τιμές.

Παράλληλα η μέση συμμετοχή των ασφαλισμένων για φάρμακα υπολογίζεται σε 18%. Η συμμετοχή τους λογίζεται ως ιδιωτική δαπάνη και ανέρχεται σε 85,2 δισ. δρχ. Την ίδια περίοδο, σημειώνει η έρευνα, οι παράλληλες εξαγωγές ανήλθαν στα 102 δισ. δρχ. από 64,7 δισ. δρχ. που ήταν το 1999, καταγράφοντας μια αύξηση κατά 57%.

Τέλος, αν και ο ΦΠΑ αποτελεί έσοδο του κράτος, σύμφωνα πάντα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, περιλαμβάνεται στη δημόσια δαπάνη, φτάνοντας το 2000 τα 46,7 δισ. δρχ. (8% επί της χονδρικής τιμής των φαρμάκων).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
—————————————–
Συνολικές πωλήσεις: 878,7 δισ. δρχ.
(προς Δημ. Νοσοκομεία & Φαρμακαποθήκες)

Παράλληλες εξαγωγές: 102 δισ. δρχ.

Δαπάνη Δημοσίων Νοσοκομείων: 146 δισ. δρχ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 630,7 δισ. δρχ.

Διαβάστε επίσης