Νοσηλευτική της Αποκατάστασης

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πρόκειται να τεθεί δημοσίως και εκ των έσω το πρόβλημα της νοσηλευτικής αποκατάστασης από το “ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ”, μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που διευθύνεται από ανθρώπους που ζουν κάτω από συνθήκες αναπηρίας και το Ινστιτούτο Αριστοτέλης υπό τον Ομότιμο Καθηγητή Ιατρικής Αριστοτέλη Βρίτσιο.

Οι δύο αυτοί φορείς διοργανώνουν το 1ο Συμπόσιο για τη Νοσηλευτική της Αποκατάστασης, την Ανεξάρτητη Διαβίωση και την Ποιότητα Ζωής στο πλαίσια του Διαπανεπιστημιακού Συμποσίου Ογκολογίας, στις 30 Αυγούστου του 2001.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας “στην Ελλάδα η μόνη νοσηλευτική που ασκείται είναι η νοσηλευτική δημοσιοϋπαλληλίας η οποία θα είχε αυτοκαταργηθεί εάν δεν υπήρχαν στα νοσοκομεία οι συνοδοί των ασθενών για την υλοποίηση των δύσκολων, των βρώμικων και των λιγότερο
αποδεκτών εργασιών”.

Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε επικοινωνήστε με το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ στο τηλ. (031) 211915, fax (031) 968178, ή στείλτε email στην διεύθυνση info@disabled.gr.

Διαβάστε επίσης