Η νοσηλευτική φροντίδα σε αναπνευστικούς ασθενείς

Η Πανελλήνια Eνωση Επιστημόνων Υγείας (Π.Ε.Ε.Υ.) οργανώνει μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα για πτυχιούχους νοσηλευτές και φυσιοθεραπευτές με θέμα την πρωτοβάθμια παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε αναπνευστικούς ασθενείς, που νοσηλεύονται στο σπίτι τους.

Αυτή η ομάδα ασθενών, που είναι και η μεγαλύτερη, αντιμετωπίζεται πλημμελώς λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στη χώρα μας.

Τα μαθήματα θα διαρκέσουν 15 διδακτικές ώρες και θα γίνονται στα Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια (Σκουφά 27 Κολωνάκι) κάθε Κυριακή από 7 Απριλίου έως και 12 Μαΐου 2002 και ώρες 10.30-13.30 (Εξαιρείται η Κυριακή του Πάσχα 5 Μαΐου).

Μερικά από τα θέματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, που περιλαμβάνουν τα μαθήματα είναι:
1. Κλινική εξέταση των πνευμόνων, με πρακτική άσκηση.
2. Αξιολόγηση του λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής.
3. Χρήση απλών συσκευών ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας στο σπίτι (ροόμετρο, οξύμετρο κλπ..).
4. Τεχνικές αναπνευστικής φυσιοθεραπείας.
5. Χρήση των εξασκητών της αναπνοής..
6. Η διατροφή των χρόνιων πνευμονοπαθών.
7. Οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον.