Ειδικό έντυπο για τους δωρητές οργάνων στην απογραφή

Ειδικό έντυπο, με το οποίο θα μας δίνεται η δυνατότητα να συναινέσουμε στη δωρεά οργάνων του σώματός μας, μετά το θάνατό μας, αποφασίστηκε να διανεμηθεί κατά την ημέρα της γενικής απογραφής του πληθυσμού, δηλαδή στις 18 Μαρτίου, σε μία προσπάθεια για την αύξηση του αριθμού των δωρητών οργάνων στην Ελλάδα.

Η προσπάθεια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η Ελλάδα διαθέτει τους λιγότερους δότες οργάνων από τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη. Οπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, στην χώρα μας αντιστοιχούν περίπου 5 πτωματικοί δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι περίπου 15, με πρώτους τους Ισπανούς, που εμφανίζονται να έχουν 31 δότες ανά εκατομμύριο.

Ειδικότερα, οι πτωματικοί δότες νεφρών στη χώρα μας είναι γύρω στους 8 ανά εκατομμύριο, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη (πρώτοι οι Ισπανοί με περίπου 50 δότες ανά εκατομμύριο). Η έλλειψη δοτών νεφρών στην Ελλάδα έχει ως συνέπεια περισσότεροι από 1.000 ασθενείς να περιμένουν στην λίστα αναμονής, πολλοί από τους οποίους ζούν με τεχνητό νεφρό για περισσότερο από 15 χρόνια, ενώ άλλοι δυστυχώς πεθαίνουν περιμένοντας. Εξίσου δραματικά χαμηλή είναι και η αναλογία και για τους δωρητές καρδιάς και ήπατος στην Ελλάδα, που δεν ξεπερνούν τους 2 ανά εκατομμύριο.

Σημειωτέον ότι τα ειδικά έγγραφα συναίνεσης ή άρνησης δωρεάς οργάνων θα συγκεντρωθούν και θα συλλεχθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος έχει στη κατοχή του και τις λίστες των υποψήφιων ληπτών οργάνων.

Διαβάστε επίσης