Ελληνικό Πνεύμα στην διατροφή του 2004

Ελληνικά και υγιεινά είναι οι δύο λέξεις που συμπυκνώνουν την φιλοσοφία των ανθρώπων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Διατροφής του ΑΘΗΝΑ 2004 για την διατροφή των αθλητών, της Ολυμπιακής οικογένειας και του εργατικού δυναμικού των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Τα στελέχη της ΑΘΗΝΑ 2004 έχουν αρχίσει ήδη τις επαφές με εταιρείες διατροφής, ώστε να καταστεί σαφές το μέγεθος του εγχειρήματος το οποίο θα κληθεί να φέρει σε πέρας η χώρα μας και για το οποίο θα πρέπει να προετοιμαστούν, τόσο οι ίδιες, όσο και το προσωπικό που θα προσλάβουν. Επαφές έχουν αρχίσει και με εταιρείες προϊόντων, με στόχο την προώθηση των Ελληνικών προϊόντων (π.χ. φέτα, λάδι, ελιά), αλλά και με εταιρείες παραγωγής βιολογικών προϊόντων, τα οποία σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό θα προσφέρονται από συγκεκριμένα πιλοτικά σημεία.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η Αθήνα δεν θα λάβει υπ όψιν τις ειδικές διατροφικές συνήθειες κάποιων λαών και θρησκειών. Έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσουν όλες οι βασικές εθνικές κουζίνες (π.χ. Κινέζικη). Οι αποκαλούμενοι πελάτες, την διατροφή των οποίων θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι ομάδες ατόμων στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι εκ του Συμβολαίου Φιλοξενίας των Αγώνων να προσφέρουμε διατροφή και είναι:
Α. Οι Αθλητές και οι επίσημοι συνοδοί (17.000 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και 7.000 για τους Παρολυμπιακούς. Σύνολο γευμάτων 2.000.000).
Β. Η Ολυμπιακή και Παρολυμπιακή οικογένεια (8.000 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και 1.750 για τους Παρολυμπιακούς. Σύνολο γευμάτων 250.000).
Γ. Το εργατικό δυναμικό (υπάλληλοι και εθελοντές) των Αγώνων (150.000 για τους Ολυμπιακούς και 30.000 για τους Παρολυμπιακούς. Σύνολο γευμάτων 2.000.000).

Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι ομάδες για τις οποίες πρέπει να υπάρχει διατροφή όχι
υποχρεωτικά παρεχόμενη. Αυτοί είναι:
Α. Οι διαιτητές και κριτές (3.000 για τους Ολυμπιακούς και 1.250 για τους Παρολυμπιακούς. Σύνολο γευμάτων 150.000).
Β. Οι διαπιστευμένοι των ΜΜΕ (20.000 για τους Ολυμπιακούς και 1.250 για τους Παρολυμπιακούς. Σύνολο γευμάτων 600.000).
Γ. Οι χορηγοί και οι φιλοξενούμενοί τους (18.000 για τους Ολυμπιακούς. Σύνολο γευμάτων 550.000).
Δ. Οι κάτοχοι εισιτηρίων (περίπου 6.000.000 γεύματα).

Τα σημεία παροχής διατροφής μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:
1. Χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων.
2. Χώροι μη αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. Κέντρα Τύπου)
3. Χώροι μαζικής διαμονής όπως το Ολυμπιακό χωριό, τα Χωριά των Δημοσιογράφων, το Χωριό των Διαιτητών και Κριτών.

Στο Ολυμπιακό Χωριό, όπου η κατανάλωση φαγητού αναμένεται να πλησιάσει τους 90 τόνους ημερησίως, σχεδιάζεται η κατασκευή δύο εστιατορίων θα οποία θα παρέχουν 48.000 γεύματα ημερησίως, με 19 σημεία με πάγκους αυτοεξυπηρέτησης για ζεστά φαγητά και δυνατότητα παραγωγής 6.000 γευμάτων ανά ώρα. Στα Χωριά των δημοσιογράφων θα παρασκευάζονται 6.000 πρωινά και 1.000 γεύματα ημερησίως. Στα Χωριά των Διαιτητών και Κριτών 1.200 πρωινά και 300 γεύματα ημερησίως. Μέσα από τους Αγώνες του 2004 θα καταβληθεί προσπάθεια να γνωρίσει όλος ο κόσμος την Ελληνική κουζίνα και φεύγοντας, γιατί όχι, να την μεταφέρει στην χώρα του. Ο συνολικός τζίρος της διατροφής (παρεχόμενης και μη) κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια δραχμές.

Διαβάστε επίσης