Το παθητικό κάπνισμα χειρότερο απ’ το νέφος

Το παθητικό κάπνισμα είναι πιο επικίνδυνο σε σύγκριση με την ατμοσφαιρική ρύπανση, όσο αφορά την αύξηση της πιθανότητας ανάπτυξης καρκίνου. Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας που έγινε από το Εργαστήριο Χημικής Καρκινογένεσης και Γενετικής Τοξικολογίας, στην οποία συμμετείχαν 200 φοιτητές των ΤΕΙ, οι οποίοι δεν ήταν καπνιστές. Από αυτούς οι 120 έμεναν στην Αθήνα, ενώ οι υπόλοιποι 80 στην επαρχία. Σε όλους δόθηκε συσκευή που μετρούσε την έκθεση στα εισπνεύσιμα σωματίδια της ατμόσφαιρας (ΡΜ 2,5), τα οποία θεωρούνται από τα πιο επιβλαβή για τον οργανισμό.

Οπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, μετά από 2 χρόνια που διήρκεσε η μελέτη, το γενετικό υλικό των φοιτητών που έμεναν στην επαρχία παρουσίαζε τις περισσότερες βλάβες στο DNA. Στα ούρα των φοιτητών αυτών, οι οποίοι έκαναν παρέα με άτομα τα οποία ήταν καπνιστές, βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας κοτινίνης, η οποία ανιχνεύεται σε άτομα τα οποία έχουν εκτεθεί σε καπνό τσιγάρου.

Διαβάστε επίσης