Η προώθηση της Ελληνικής δίαιτας ενόψει του 2004

Οι ευκαιρίες για την προώθηση των Ελληνικών Προϊόντων Διατροφής που παρουσιάζονται από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε επιχειρηματικό ή συλλογικό επίπεδο για την έγκαιρη εκμετάλλευσή τους, είναι το θέμα ημερίδας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου. Η ημερίδα, που έχει τίτλο ‘Ολυμπιακοί Αγώνες 2004: Mια Ευκαιρία για την Προώθηση της Ελληνικής Δίαιτας και των Ελληνικών Προϊόντων Διατροφής’, διοργανώνεται με πρωτοβουλία της ΕΤΑΤ Α.Ε. (Εταιρία Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων) και με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών.

Η ΕΤΑΤ Α.Ε. είναι εταιρία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αντικείμενο την παροχή ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις του κλάδου Τροφίμων και Ποτών. Οι δραστηριότητες της εταιρείας στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και των ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα στόχος της Ημερίδας είναι η έγκαιρη ενημέρωση και κυρίως η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με:

– τις ειδικές απαιτήσεις για την τροφοδοσία και τη μαζική εστίαση (προδιαγραφές τροφοδοσίας μεγάλων διοργανώσεων, διαμόρφωση διαιτολογίων για ειδικές ομάδες επισκεπτών π.χ. διαιτολόγια που λαμβάνουν υπόψη θρησκευτικούς και άλλους περιορισμούς, υγιεινή και ασφάλεια στη μαζική εστίαση κλπ)
– τον εντοπισμό των μηχανισμών προώθησης της Ελληνικής Δίαιτας και των Ελληνικών Προϊόντων (διαμόρφωση ελληνικών διαιτολογίων για τα επίσημα γεύματα των Αγώνων ή/και τους επισκέπτες, ειδική σήμανση προϊόντων, συσχέτιση με τον τουρισμό, συσχέτιση με τον ελληνικό πολιτισμό, ειδικοί χώροι προώθησης στο λιανεμπόριο, στα αεροδρόμια κλπ)
– τη χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση της Ελληνικής Δίαιτας στους ξένους επισκέπτες-καταναλωτές.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους και ειδικότερα απευθύνεται σε:
– εκπροσώπους των συναρμοδίων κρατικών φορέων για την Ολυμπιάδα του 2004
– εκπροσώπους φορέων που εκπλέκονται με δράσεις προώθησης των Ελληνικών προϊόντων διατροφής
– επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας τυποποιημένων Ελληνικών προϊόντων
– επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων των κλάδων τροφοδοσίας και μαζικής εστίασης.

Η Οργανωτική επιτροπή της ημερίδας αποτελείται από τους:
Πρόεδρος:Α. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Πρόεδρος ΔΣ ΕΤΑΤ Α.Ε,
Αντιπρόεδρος: Α. Τριχοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών,
Γραμματέας: Δ. Αντωνόπουλος, Γεωργοοικονομολόγος-Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΤΑΤ Α.Ε.,
Ταμίας: Ι. Πετροχείλου, Γενική Διευθύντρια ΕΤΑΤ. Α.Ε,
Μέλη: Δρ.Φ. Γαϊτης, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΤΑΤ Α.Ε., Δρ. Δ. Καρύδης, Προϊστάμενος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ΕΤΑΤ Α.Ε., Ε. Βασιλοπούλου, Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Διαβάστε επίσης