Κυρίαρχη θέση της πληροφορικής στο νέο ΕΣΥ

Η πηροφορική, το Internet και η δικτυακή σύνδεση θα κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο χώρο της Υγείας, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας κ. Α. Παπαδόπουλο. Οπως τόνισε ο κ. Υπουργός, σε σχετική ημερίδα που οργάνωσε το υπουργείο, δεν μπορεί να υπάρξει μεταρύθμιση στο ΕΣΥ, χωρίς προγράμματα πληροφορικής, τα οποία θα προσφέρουν ενιαίο δίκτυο, ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους και αναταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των νοσοκομείων. Ενας από τους στόχους του υπουργείου είναι η σύσταση Διεύθυνσης ή Τμήματος Πληροφορικής σε κάθε νοσοκομείο, που θα υπάγονται απευθείας στην Διοίκηση και θα μετέχουν σ΄αυτήν έχοντας ένα ρόλο ουσιαστικό και επιτελικό.

Το σχετικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 25 μεγάλα νοσοκομεία, με πιλοτικό το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γιώργος Γεννηματάς», στο οποίο οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης φθάνουν το 50% και η μηχανογράφηση το 95%. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος πληροφορικής του ΕΚΑΒ που σήμερα πλησιάζει το 40% και στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στα απομακρυσμένα νησιά.

Διαβάστε επίσης