Στην Ευρωπαϊκή Ενωση οι αεροψεκασμοί της Κέρκυρας

Οι αεροψεκασμοί που γίνονται στην Ελλάδα είναι αντίθετοι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Παπαγιαννάκη. Συγκεκριμένα ζητά απάντηση σχετικά με το κατά πόσον οι αρμόδιες ελληνικές αρχές εφαρμόζουν την οδηγία 91/414/ΕΟΚ που αφορά τη διάθεση στην αγορά των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων, την οδηγία 97/41/ΕΚ, που αφορά τον καθορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, και την οδηγία 98/100/ ΕΚ περί αναγνωρίσεως προστατευόμενων περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους υγειονομικούς κινδύνους.

Ο κ. Παπαγιαννάκης αναφέρθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 1991, που επέβαλε την αναστολή των αεροψεκασμών, τις σχετικές συστάσεις (Α.Π. 6495/4.8.89) του υπουργείου Υγείας προς το υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνα με τις οποίες οι ψεκασμοί για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έπρεπε να γίνονται από το έδαφος, καθώς και το έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Γεωργίας (Α.Π. 91109/16.3.89) για προοδευτική κατάργηση των αεροψεκασμών σταδιακά μέσα σε μία τριετία, εκθέτοντας πλήθος επιχειρημάτων, που δικαιολογούσαν αυτή την αναγκαιότητα. Παρά τις άνω συστάσεις, οι αεροψεκασμοί συνεχίζονται, δέκα χρόνια μετά, και μάλιστα με χρήση του φυτοφαρμάκου LEBAYCID, που περιέχει την εξαιρετικά τοξική και λιποδιαλυτή ουσία FENTHION ανήκει στις οργανοφωσφορικές ενώσεις του καταλόγου Ι της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ), με κινδύνους για τη δημόσια υγεία, τη διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας και τη ρύπανση των υπογείων υδάτων.

Ο κ. Παπαγιαννάκης επεσήμανε και το πρόβλημα εφαρμογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση. Το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ ήδη από τη σχετική αιτιολογική έκθεση του εισηγητή αποκαλύφθηκε ότι τα αποτελέσματα υλοποίησης των συστάσεων της οδηγίας είναι άσχημα, μεταξύ άλλων χωρών, και για την Ελλάδα. Η Επιτροπή έκανε αίτηση στο Δικαστήριο των ΕΚ κατά της Ελλάδας, για τη μη υιοθέτηση κωδικών ορθής γεωργικής πρακτικής και τη μη εκπόνηση των προγραμμάτων δράσης που απαιτούνται από την οδηγία. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται μεγάλο κίνδυνο απώλειας των σχετικών επιχορηγήσεων για τους αγρότες.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση