Ιδρύεται μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης θυμάτων καταστροφών

Ομάδα «ψυχοκοινωνικής παρέμβασης», με σκοπό την προσφορά ψυχολογικής υποστήριξης σε επείγουσες καταστάσεις και καταστροφές, θα συστήσει στο άμεσο μέλλον το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας κ. Δ. Θάνος, η ομάδα αυτή θα εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΑΒ, θα είναι δεκαμελής και θα στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο σ΄αυτές τις καταστάσεις.

Εργο της μονάδας αυτής θα είναι η συμπαράσταση και η διευκόλυνση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των θυμάτων καταστάσεων όπως για παράδειγμα οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές), τα οποία υποφέρουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από ψυχολογικά προβλήματα. Η έλλειψη μιας τέτοιας μονάδας ήταν ιδιαίτερα εμφανής, ιδίως στην περίπτωση του μεγάλου σεισμού στην Αθήνα και στο ναυάγιο του πλοίου «Σάμινα» στην Πάρο.

Διαβάστε επίσης