Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην ΕργασίαΜε τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας τσιμέντων Τιτάν, οργανώθηκε η εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία. Ο υπουργός Εργασίας κ. Τάσος Γιαννίτσης, δήλωσε ότι ο κοινωνικός διάλογος δεν είναι αυτοσκοπός. Η κατάσταση στο χώρο της ανεργίας, δεν είναι ικανοποιητική. Περιμένουμε στις επόμενες δυο εβδομάδες να ολοκληρώσουμε τις επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους, για να υπάρξει κατάληξη, σε θέματα που θα οδηγήσουν σε εποικοδομητικές προτάσεις. Επιπλέον τόνισε ότι η Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, είναι στοιχεία, που χαρακτηρίζουν την κοινωνική ποιότητα και ανάπτυξη. Η Ελλάδα, συμμορφούμενη με τους όρους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαική Ενωση, έχει ως στόχο τον εκσυχρονισμό σε αυτό τον τομέα. Τονίσθηκε επιπλέον ότι ένας σημαντικός παράγοντας για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης, καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελεί η Υγιεινή και Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

Με βάση στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στην Ευρώπη, το περασμένο έτος σκοτώθηκαν σε εργατικά ατυχήματα 8.000 άτομα, ένω έχουν αναφερθεί 10 εκατομμύρια περίπου εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Στην Ελλάδα, το 1988, υπήρξαν 32.200 εργατικά ατυχήματα, έναντι 18.600 το έτος 1998. Η πτωτική αυτή τάση, όπως τόνισε ο κος Γιαννίτσης, είναι μεν ικανοποιητική, αλλά θα υπάρξει και συνέχεια. Η εμφάνιση δε νέων μορφών τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής οδήγησε σε εργατικά ατυχήματα και ασθένειες νέου τύπου, για τα οποία πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη. Οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν νέες μεθόδους για την εξασφάλιση της Υγιεινής και της Ασφάλειας στην εργασία, αντισταθμίζοντας το κόστος αυτών με τα οφέλη, που θα επέλθουν στην ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Λευτέρης Αντωνακόπουλος, τόνισε ότι η Ελλάδα άρχισε ήδη να υιοθετεί τις καινούριες νομοθετικές ρυθμίσεις και να συμμορφώνεται με την ΕΕ στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας αλλά είναι βέβαιο ότι η εφαρμογή αυτών από το σύνολο των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων θα διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστημα, λόγω του κόστους και της έλλειψης υποδομής. Ωστόσο επεσήμανε την αξία της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, η οποία είναι αφενός μεν επιβεβλημένη αλλά αφετέρου αποτελεί και επένδυση για τις επιχειρήσεις.

Την αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, τόνισαν επίσης ο πρόεδρος του ΣΕΒ Πελοποννήσου κ. Σπηλιόπουλος και ο κ. Ζημάλης, μέλος της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος επιτροπής του ΣΕΒ, καθώς και ο υπεύθυνος ασφάλειας στην εργασία της εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν κ. Τζαβάρας. Ο κ. Παπαλεξόπουλος, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της εταιρίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, με την καθιέρωση μίας ειδικής επιτροπής για την Ασφάλεια την Υγιεινή στην εργασία. Πρότεινε δε να γίνει μία προσπάθεια ενημέρωσης των μαθητών της Αχαΐας στην αρχή εκάστου σχολικού έτους, σχετικά με ατυχήματα που συμβαίνουν στο χώρο τους, και προσφέρθηκε για τη συνεισφορά της εταιρίας. Αναφέρθηκε δε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τα ατυχήματα που συμβαίνουν στα σχολεία και τις επιπτώσεις αυτών.

Διαβάστε επίσης