Η Αγροτική Τράπεζα αναγνωρίζει επίσημα το Βελονισμό ως Ιατρική Πράξη

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αποφάσισε να συμβληθεί με Ιατρούς ειδικούς στη θεραπευτική του Βελονισμού.

Το Ταμείο απαιτεί από τους Ιατρούς – Βελονιστές που θα συμβληθούν μαζί του, να εκπληρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

· Να είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής που ασκούν τη δραστηριότητά τους
· Να είναι ενεργά μέλη μιας από τις Ιατρικές Εταιρείες Βελονισμού της Ελλάδας
· Να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τα 2/3 των μετεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που οργανώθηκαν από την Εταιρεία Βελονισμού στην οποία ανήκουν
· Να διαθέτουν επίσημο τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας
· Να διατηρούν νόμιμα Ιατρείο και να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
· Να τηρούν στο Ιατρείο τους αρχείο των ασθενών, όπου θα αναγράφεται η διάγνωση της νόσου, τα αποτελέσματα των παρακλινικών εξετάσεων και οι ημερομηνίες των συνεδριών βελονισμού
· Να μην υπερβαίνουν το ανώτατο όρια της χρηματικής αποζημίωσης που καλύπτει το Ταμείο, για κάθε συνεδρία βελονισμού

Κάθε ασθενής που είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε και πάσχει από νόσο που επιδέχεται θεραπείας με βελονισμό, έχει τη δυνατότητα να υποβληθεί σε 12 συνεδρίες βελονισμού το χρόνο. Εξαίρεση αποτελεί η διακοπή του καπνίσματος, για την οποία αναγνωρίζονται 6 συνεδρίες ετησίως. Εφόσον πρόκειται για χρόνια νόσο είναι δυνατό, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ταμείου, να αναγνωρισθούν μέχρι 24 συνεδρίες βελονισμού ετησίως.

Ο ασθενής καταβάλλει στο γιατρό το κόστος κάθε συνεδρίας βελονισμού, σύμφωνα με το τιμολόγιο που έχει ορίσει το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε, λαμβάνοντας απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Υποβάλλοντας τις αποδείξεις στο Ταμείο του, εισπράττει στο ακέραιο το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που κατέβαλλε.

Η θέσπιση των αυστηρών κριτηρίων για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε και Ιατρών – Βελονιστών, εξασφαλίζει στο ακέραιο την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του Βελονισμού, όπως απαιτούν οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο της Υγείας.

Η πρωτοποριακή για τα δεδομένα της χώρας μας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, ελήφθη μετά από λεπτομερή εξέταση όλων των επιστημονικών δεδομένων που αφορούν το Βελονισμό, όπως παρουσιάσθηκαν από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού. Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, πολλοί ασφαλιστικοί οργανισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα και τις οικονομοτεχνικές μελέτες, αποδέχθηκαν το Βελονισμό σαν μια ασφαλή, αποτελεσματική και οικονομική θεραπευτική μέθοδο. Έτσι παρέχουν στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να επιλέξουν την αρχαιότερη θεραπευτική τεχνική, παράλληλα με την κλασσική Ιατρική. Στην Ελλάδα, αν και ο Βελονισμός ασκείται καθημερινά σε πολλά Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, δεν αναγνωρίζεται από τους ασφαλιστικούς φορείς η δαπάνη για την εξωνοσοκομειακή εφαρμογή του, με αποτέλεσμα ο ασθενής να επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου το κόστος.

Η Αγροτική Τράπεζα αναγνωρίζει επίσημα το Βελονισμό ως Ιατρική ΠράξηΗ απόφαση του Δ.Σ του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε να αναγνωρίσει στους ασφαλισμένους του τη δυνατότητα επιλογής του Βελονισμού, παράλληλα και ισότιμα με την κλασσική Ιατρική, αλλά και η θέσπιση αυστηρότατων προϋποθέσεων για τη σύμβαση του Ταμείου με τους Ιατρούς – Βελονιστές, είναι αξιέπαινη και αποδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει.

Διαβάστε επίσης