Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση του χρωμοσώματος 21

Μια ομάδα 62 επιστημόνων απο την Ιαπωνία, την Γερμανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και την Βρεττανία ανακοίνωσαν την χαρτογράφηση όλων των γονιδίων του χρωμοσώματος 21 στο περιοδικό Nature. To χρωμόσωμα αυτό αποτελείται απο περισσότερα απο 33.000.000 ζεύγη βάσεων του DNA και γιαυτό η χαρτογράφηση του σηματοδοτεί ενα τεράστιο επιστημονικό επίτευγμα.

Κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος περιέχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Κάθε ζεύγος περιέχει ένα χρωμόσωμα απο κάθε γονέα. Τα χρωμοσώματα είναι φορείς γονιδίων που με την σειρά τους ενορχηστρώνουν την ανάπτυξη του σώματος.

Το χρωμόσωμα 21 είναι το μικρότερο του ανθρώπου. Η ύπαρξη ενός τρίτου ανάτυπου του χρωμοσώματος 21 στα κύτταρα (αντί για δύο) προκαλεί το σύνδρομο Down την πιό συχνή αιτία κληρονομούμενης πνευματικής καθυστέρησης που παρουσιάζεται με συχνότητα μία ανά 700 γεννήσεις.

Η αλληλουχία των βάσεων που χαρτογραφήθηκε μας δίνει πληροφορίες για αρκετά γονίδια που προκαλούν πολλές νόσους. Αναμένεται να επιταχύνει την έρευνα για την ν. Alzheimer, πολλές μορφές καρκίνου και ακόμη να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το σύνδρομο Down.

Ενα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι οτι ολόκληρο το χρωμόσωμα 21 περιέχει λιγότερα απο 300 ξεχωριστά γονίδια, κάθε ένα των οποίων κωδικοποιεί μία μόνον πρωτείνη με διακριτό ρόλο στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό κάνει τους επιστήμονες να πιθανολογούν οτι συνολικά το ανθρώπινο γονιδίωμα περέχει πιθανότατα οχι περισσότερα απο 40.000 γονίδια, αρκετά λιγότερα απο οτι ενομίζετο πριν.

Διαβάστε επίσης