Εμφυτεύματα

Άλλες ονομασίες Οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα. Σύντομη περιγραφή - ορισμός Τα εμφυτεύματα είναι ειδικά κατασκευασμένοι άξονες από τιτάνιο που τοποθετούνται με μια απλή χειρουργική διαδικασία στο κόκαλο της πάνω ή της κάτω…

Continue Reading Εμφυτεύματα

E-commerce στο χώρο της Υγείας

E-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο) είναι η νέα δυνατότητα που προσφέρει το Internet με σκοπό να αγοράζει κανείς προϊόντα από το σπίτι του μπροστά στον υπολογιστή από ένα άκρως ενημερωμένο και ανταγωνιστικό…

Continue Reading E-commerce στο χώρο της Υγείας