Εφαρμογή υπερήχων

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Υπέρηχος είναι μια μορφή μηχανικής ενέργειας, η οποία παράγεται από την εφαρμογή ενός δυναμικού υψηλής συχνότητας διαμέσου ενός μεταγωγέα ο οποίος πάλλεται και δημιουργεί ένα κύμα…

Continue Reading Εφαρμογή υπερήχων