Μουσικοκινητικά Δρώμενα ως Μέσον Θεραπευτικής Αγωγής

Την τελευταία δεκαετία αναπτύσσονται σημαντικά οι δημιουργικές θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν την τέχνη. Ιδιαίτερα η μουσικοθεραπεία εντάσσεται πολύ δυναμικά στον χώρο της ιατρικής με τις δύο ακόλουθες κυριότερες εφαρμογές της:…

Continue Reading Μουσικοκινητικά Δρώμενα ως Μέσον Θεραπευτικής Αγωγής

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της Μουσικής

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής και η μουσικοθεραπεία ήταν το θέμα συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ε. Βενιζέλος που χαιρέτησε την εκδήλωση επεσήμανε ότι η…

Continue Reading Οι θεραπευτικές ιδιότητες της Μουσικής