Δασυτριχισμός

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Δασυτριχισμός είναι η αύξηση των ανδρογονοεξαρτώμενων τριχών σε μέρη του σώματος ή του προσώπου, τα οποία φυσιολογικά είναι άτριχα. Από τι εξαρτάται Η ενδεχόμενη ανάπτυξη της…

Continue Reading Δασυτριχισμός