Η Κλινική Ψυχολογία στη ζωή μας. Μιλά στο Care η καθηγήτρια κ. Αναστασία Καλαντζή

Στον αιώνα της ταχύτητας και των μεγάλων ανατροπών, που η πραγματικότητα γύρω μας αλλάζει πρίν προλάβουμε να αφομοιώσουμε τις νέες συνθήκες, το άγχος και τα ψυχολογικά προβλήματα, η συναισθηματική ανασφάλεια…

Continue Reading Η Κλινική Ψυχολογία στη ζωή μας. Μιλά στο Care η καθηγήτρια κ. Αναστασία Καλαντζή

Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για τεστ που αποσκοπούν, μέσα από μια επιστημονική διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης των ικανοτήτων, των γνώσεων, των ενδιαφερόντων και της προσωπικότητας του ατόμου, στην ανάδειξη…

Continue Reading Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Τεστ προσωπικότητας

Άλλες ονομασίες Personality tests Σύντομη περιγραφή - ορισμός Μία σειρά ερωτήσεων, κατάλληλα επιλεγμένων, που ως στόχο έχουν την αντικειμενική θεώρηση του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Τρόποι αξιολόγησης προσωπικότητας Η αξιολόγηση της…

Continue Reading Τεστ προσωπικότητας