Φαρυγγίτιδα

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Φαρυγγίτιδα, είναι η φλεγμονή του φάρυγγα που οφείλεται αφενός σε γενικευμένα νοσήματα και αφετέρου στη δράση τοπικών παραγόντων. Παθογένεια Νοσήματα των ρινικών κοιλοτήτων με εκκρίματα, παθολογικές…

Continue ReadingΦαρυγγίτιδα