Ο Ι.Σ.Α. καταδικάζει περιπτώσεις διαφθοράς

Ο Ι.Σ.Α. καταδικάζει απερίφραστα αποδεδειγμένες περιπτώσεις διαφθοράς γιατρών και θα είναι αμείλικτος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
Είμαστε αντίθετοι σε μεθόδους ομηρείας και χειραγώγησης των γιατρών απο τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Υπενθυμίζουμε στην Κυβέρνηση ότι οι προτάσεις μας για διαφάνεια στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης των γιατρών πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων. Απομόνωσε τους Ιατρικούς Συλλόγους από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Μας στέρησε τη δυνατότητα σύναψης συλλογικών συμβάσεων και αναμόρφωσης της απαρχαιωμένης ιατρικής νομοθεσίας.
Επισημαίνουμε τον κίνδυνο γενίκευσης της σπίλωσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των εντίμων ελλήνων γιατρών, στους οποίους κατά κύριο λόγο οφείλεται το σημερινό υψηλό επίπεδο υγείας της Ελληνικού Λαού.
Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει επιτέλους σε μία Εθνική Πολιτική Φαρμάκου. Να αντιμετωπίσει τα γενεσιουργά αίτια του κακού, που δεν είναι άλλα από τα υπερκέρδη των εταιρειών, τον ιατρικό πληθωρισμό, την ανυπαρξία κρατικής μέριμνας για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών, τους μισθούς πείνας και τις εξευτελιστικές αμοιβές και τέλος τις καταστάσεις σήψης και διαφθοράς που χαρακτηρίζουν τον δημόσιο και τον ευρύτερο τομέα γενικά.
Σε κάθε όμως περίπτωση δηλώνουμε, ότι την αποκλειστική ευθύνη της συνταγογράφησης έχει ο θεράπων γιατρός και μόνον.

Γιά το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤ.ΡΗΓΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΣΤ. ΝΑΠ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ