Εργατικά ατυχήματα: υπόθεση όλων

Εργατικά ατυχήματα: υπόθεση όλωνΑκόμη και ένα εργατικό ατύχημα είναι πολύ! Η ανθρώπινη ζωή είναι αξία και μέγεθος μοναδικό και αναντικατάστατο! Ο ανθρώπινος πόνος που συνοδεύει τα ατυχήματα – ανεξάρτητα από το υψηλό οικονομικό κόστος τους – είναι δυσβάστακτος. Έχουμε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και η αρνητική αυτή κατάσταση πρέπει να ανατραπεί. Τα παραπάνω επισημαίνονται σε ανακοίνωση τύπου του Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ελευθέριου Τζιόλα σχετικά με την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το 2001 σημειώθηκαν 188 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πολιτεία, εργοδότες, αλλά και εργαζόμενοι, πρέπει να συμβάλλουν ο καθένας από την πλευρά του με στόχο να εκμηδενιστούν τα θανατηφόρα ατυχήματα και να μειωθούν στο ελάχιστο το σύνολο των ατυχημάτων. Ετσι πρέπει:

-οι μηχανισμοί της Πολιτείας να ελέγχουν σταθερά και συστηματικά ασκώντας τις αρμοδιότητές τους με ευθύνη και αυστηρότητα

-οι εργοδότες να πραγματοποιούν ό,τι επιβάλλεται από την άμεση, κεντρική τους ευθύνη για τη λήψη, εφαρμογή, και τήρηση μέτρων και κανόνων ασφάλειας και υγιεινής

-Οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν πάντα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, να λειτουργούν τις νομοθετημένες Μικτές Επιτροπές και τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας, να υποδεικνύουν και να ενημερώνουν τους υπευθύνους για πιθανές ελλείψεις και λάθη.

Βασική αιτία πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων είναι η έλλειψη προληπτικών μέτρων ασφάλειας τα οποία οφείλει να παίρνει και να τηρεί η πλευρά της εργοδοσίας. Μέτρων ασφάλειας, τα οποία θα λειτουργήσουν προστατευτικά, ακόμα και στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι θα μπορούσε να κάνει το μοιραίο λάθος.

Εφαρμόζοντας η πολιτεία το θεσμό του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας και την υποχρέωση χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας σε κάθε επιχείρηση κατοχυρώνει μέσα σε κάθε εργασιακό χώρο “ένα τρίτο υπεύθυνο μάτι” που θα προσέχει και θα βελτιώνει με ευθύνη του εργοδότη, τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας.

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύπλευρη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας ώστε να αναβαθμισθεί ο ρόλος του Τεχνικού Ασφάλειας, να ενισχυθούν οι προβλέψεις των μέτρων ασφάλειας σε περιοχές και εργοτάξια υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες), να καλυφθούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες με ειδικευμένα στελέχη για την υπεύθυνη παρακολούθηση των συνθηκών ασφάλειας και να καταστεί η ευθύνη των επιχειρήσεων εκτός από συνεχής και συγκεκριμένη.

Τέλος ο κ. Τζιόλας επισημαίνει ότι ο Νόμος είναι σαφής και προβλέπει εκπαίδευση και μάλιστα συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων στο αντικείμενο της εργασίας τους, κάτι όμως το οποίο δεν εφαρμόζεται, καθώς επικρατούν κατεστημένες νοοτροπίες υποτίμησης και του επαγγελματικού κινδύνου και της σημασίας της εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια αυτά, το υπουργείο, κλιμακώνοντας τις προσπάθειες του, προχωρά στην εφαρμογή ενός προγράμματος ενημέρωσης από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους βασικών αρχών ασφάλειας και πρόληψης από ατυχήματα, και μέσα στους εργασιακούς χώρους και ευρύτερα ανά ομάδες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πάνω στο ίδιο θέμα, η οποία σύντομα θα ξεδιπλωθεί απ’ όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έντυπα και ηλεκτρονικά.

Διαβάστε επίσης