Η στοματική υγεία των νεοσύλλεκτων σε αριθμούς

Περισσότεροι από τους μισούς νεοσύλλεκτους οπλίτες που παρουσιάστηκαν κατά το 2001, χρήζουν κάποιας μορφής οδοντιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ενώ ένα ποσοστό 7% χρειαζόταν άμεση οδοντιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου το 41,13% των εξετασθέντων δεν είχαν ανάγκη οδοντιατρικής περίθαλψης.

Το 37,17% των εξετασθέντων είχαν ανάγκη κάποιας μορφής οδοντιατρικής περίθαλψης (πλην αυτής της προσθετικής αποκατάστασης).

Το 14,78% των εξετασθέντων είχαν ανάγκη προσθετικής εργασίας

Το 6,92% των εξετασθέντων είχαν ανάγκη επειγουσών επεμβάσεων

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η στοματική υγεία των νεαρών Ελλήνων δεν ευρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και μεγάλο ποσοστό αυτών, μέχρι τουλάχιστον της ηλικίας της στρατεύσεως, φαίνεται ότι δεν έχει επισκεφθεί οδοντίατρο.

Με την εξαίρεση των προσθετικών αποκαταστάσεων, όλα τα υπόλοιπα οδοντιατρικά περιστατικά αντιμετωπίζονται στα Στρατιωτικά Οδοντιατρεία κατά τη διάρκεια της θητείας των οπλιτών, με προτεραιότητα στα επείγοντα.