Η οσμή του σώματος κριτήριο συμπάθειας ή αντιπάθειας

Μερικοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να μυρίζουν κάποιες συγκεκριμένες ουσίες με χαρακτηριστική οσμή που εκκρίνονται από το σώμα, όπως είναι η ανδροστενόνη. Τα άτομα αυτά συχνά έλκονται ή απωθούνται από κάποιο άτομο ανάλογα με τη μυρωδιά του σώματος ή χρησιμοποιούν τη μυρωδιά του σώματος για να εκτιμήσουν κάποιον άνθρωπο. Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα Αμερικανών επιστημόνων, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρίας Ψυχολογίας.

Η ανδροστετόνη ανήκει στις ανθρώπινες φερομόνες, οι οποίες είναι ορμόνες που υπάρχουν στις βιολογικές εκκρίσεις, όπως για παράδειγμα ο ιδρώτας και έχουν την ιδιότητα να προκαλούν βιολογικές αντιδράσεις σε άλλους ανθρώπους. Οι άνδρες εκκρίνουν πολύ περισσότερη ανδροστετόνη, απ’ ό,τι οι γυναίκες.

Σχεδόν το 50% των ανθρώπων δεν μπορούν να μυρίσουν την ανδροστετόνη. Από αυτούς που μπορούν σχεδόν το 50% τη θεωρεί ελκυστική μυρωδιά, ενώ οι υπόλοιποι τη θεωρούν απωθητική, καθώς του θυμίζει τη μυρωδιά του ιδρώτα ή των ούρων.

Μελετώντας 258 φοιτητές μέσης ηλικίας 19 ετών, οι επιστήμονες βρήκαν ότι οι 55 από αυτούς δεν είχαν την ικανότητα να ανιχνεύσουν τη χαρακτηριστική μυρωδιά της ανδροστετόνης, ενώ όσοι μπορούσαν δήλωσαν ότι πολύ συχνά τείνουν να έλκονται ή όχι από κάποιο άνθρωπο με βάση τη μυρωδιά του.

Μάλιστα όσοι δήλωσαν ότι η ανδροστετόνη δεν είχε ευχάριστη οσμή, είχαν την οσμή του σώματος σα βασικό κριτήριο για να συμπαθήσουν ή όχι κάποιον άνθρωπο, σε σχέση με τα άτομα που δήλωσαν ότι η ανδροστετόνη έχει ευχάριστη οσμή.

Φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι μόνο το άρωμα το οποίο συχνά μας κάνει ελκυστικούς ή ακόμα και συμπαθείς, αλλά είναι και η φυσική οσμή του σώματός μας, που παίζει σημαντικό ρόλο.