Επανεξέταση της φαρμακευτικής νομοθεσίας από την Ε.Ε.

Η αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας (ένας Κανονισμός και δύο Οδηγίες) κυριάρχησε στο Συμβούλιο Υγείας που συνήλθε στο Λουξεμβούργο, με συμμετοχή από ελληνικής πλευράς του αρμόδιου υφυπουργού Εκτορα Νασιώκα.

Ειδικότερα η Προεδρία επικέντρωσε τη συζήτηση σε δύο πτυχές του θέματος:

α) την επέκταση ή μη της κεντρικής διαδικασίας αδειοδότησης των φαρμάκων για όλες τις νέες δραστικές ουσίες και

β) την αλλαγή σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης των Φαρμάκων.

Ο κ. Νασιώκας υποστήριξε την επέκταση της κεντρικής διαδικασίας με την προϋπόθεση ότι θα διευκρινισθεί επαρκώς ο όρος ”νέα δραστική ουσία”, τονίζοντας ότι έτσι θα προαχθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διευρυμένης ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε εξάλλου το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του 4ου γύρου των διαπραγματεύσεων για τη Σύμβαση -πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) που αναφέρεται στην καταπολέμηση του καπνίσματος, καθως και την προετοιμασία του 5ου γύρου.

Ενημέρωσε επίσης το Συμβούλιο σχετικά με τις νέες προτάσεις της, οι οποίες συνίστανται σε:

– πρόταση Οδηγίας για τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας σχετικά με ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα

-πρόταση Σύστασης για την πρόληψη και μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την τοξικομανία και

-πρόταση Σύστασης για την πρόληψη του καπνίσματος.

Οσον αφορά τη νέα πρόταση Σύστασης για την πρόληψη του καπνίσματος, ο κ. Νασιώκας συνεχάρη την Επιτροπή, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα παραπάνω βήμα στην προστασία του κοινού, ενώ ενημέρωσε το Συμβούλιο για τα μέτρα που έλαβε πρόσφατα η Ελλάδα σ΄ αυτόν τον τομέα.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση