Αιμαγγειώματα και αγγειακές δυσπλασίες

Τα θετικά αποτελέσματα της σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης των αιμαγγειωμάτων και των αγγειακών δυσπλασιών αποτελούν το θέμα συζήτησης υπό τη διεύθυνση της κ. Κ. Φραγκιά και του κ. Στ. Τόμπρη κατά τη διάρκεια του 28ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, που διεξάγεται από τις 21 έως και τις 25 Μαΐου στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια η ιατρική γνώση σε σχέση με την ακριβή φύση, την εξέλιξη και τη θεραπεία των αγγειακών αλλοιώσεων ιδιαίτερα της πρώτης παιδικής ηλικίας, έχει αλλάξει δραματικά. Η σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική ταξινόμηση τους, έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη σωστή και αποτελεσματική τους αντιμετώπιση, καθορίζοντας σαφώς τις περιπτώσεις που χρήζουν θεραπείας.

Η στενή συνεργασία ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα, έχει οδηγήσει στη θεαματική έγκαιρη και ριζική αποκατάσταση δύσμορφων αγγειακών αλλοιώσεων που κρίνονταν μη θεραπεύσιμες στο παρελθόν. Η δημιουργία ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης των πασχόντων και των συγγενών τους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της θεραπείας.

Το αιμαγγείωμα αποτελεί συχνή καλοήθη αλλοίωση παιδιών της λευκής φυλής. Προσβάλλει κυρίως κορίτσια και συνήθως εντοπίζεται στο πρόσωπο και στο λαιμό. Συχνά προκαλεί παραμορφώσεις, με τεράστιες ψυχολογικές και κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις στο πάσχον άτομο και στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται από σημαντικές επιπλοκές, ενίοτε θανατηφόρες. Ο σαφής διαχωρισμός του από άλλες αγγειακές βλάβες, είναι ύψιστης σημασίας για την έγκαιρη και σωστή θεραπευτική του αντιμετώπιση.

Σύγχρονες ερευνητικές μελέτες προσανατολισμένες στην ανεύρεση του γενεσιουργού αιτίου των αιμαγγειωμάτων και των άλλων αγγειακών παθήσεων του ανθρώπου, αναμένεται να οδηγήσουν στο άμεσο μέλλον στη ριζική εξάλειψη τους, μέσω μηχανισμών πρόληψης.