Μετέτρεψαν δερματικά κύτταρα σε νευρικά

Ενα από τα πιο απόκρυφα όνειρα των επιστημόνων φαίνεται ότι γίνεται πραγματικότητα, καθώς Νορβηγοί επιστήμονες κατόρθωσαν να παράγουν νευρικά κύτταρα από καλλιέργεια δερματικών κυττάρων. Μέχρι σήμερα θεωρείτο αδύνατη η μετατροπή ενός τύπου κυττάρου σε έναν άλλο.

Τα δερματικά κύτταρα τοποθετήθηκαν σε ένα διάλυμα νευρικών κυττάρων. Με τη βοήθεια ειδικών χημικών παραγόντων του οργανισμού, με την πάροδο των κυτταρικών διαιρέσεων άρχισαν σιγά σιγά να αποκτούν τα χαρακτηριστικά νευρικών κυττάρων, καθώς άρχισαν να ενεργοποιούνται γονίδια που εκφράζονται στα κύτταρα αυτά.

Οταν τα δερματικά κύτταρα τοποθετήθηκαν σε διάλυμα κυττάρων του ανοσοποιητικού, τότε άρχισαν να αποκτούν τα χαρακτηριστικά των κυττάρων αυτών.

Είναι προφανές ότι εάν ανάλογα αποτελέσματα υπάρξουν και in vivo, δηλαδή και σε ζωντανούς οργανισμούς τότε αυτό θα σημάνει μία επανάσταση στην ιατρική. Η χρήση εμβρυονικών κυττάρων από κλωνοποιημένα έμβρυα και άλλες ανάλογες αμφιλεγόμενες πρακτικές θα περάσουν στο περιθώριο.