Ιδρυση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου

Την ίδρυση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου και Ελιάς ανακοίνωσαν σε ειδική εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτή (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ, ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, ΣΕΒΙΤΕΛ-βιομηχανίες ελαιολάδου, ΕΣΒΙΤΕ- βιοτεχνίες ελαιολάδου, ΣΕΛΕ,-ελαιοτριβείς, ΠΕΜΕΤΕ-ελιές, Σύνδεσμος Παντοπωλών), παρουσία του υπουργού Γεωργίας κ. Γιώργου Δρυ.

Πρόκειται για την τέταρτη διεπαγγελματική οργάνωση, μετά από αυτές του οίνου, του καπνού και του ροδάκινου, στη σύνταξη του καταστατικού της οποίας ελήφθησαν υπόψιν τα σημεία εκείνα τα οποία έχουν οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα τις άλλες τρεις οργανώσεις, όπως για παράδειγμα η διασφάλιση των πόρων για την υλοποίηση των στόχων που θέτει.

Κύριος στόχος της οργάνωσης είναι η υιοθέτηση δραστηριοτήτων οι οποίες θα συμβάλλουν στην περαιτέρω οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη του τομέα.
Μεταξύ των ενεργειών, οι οποίες προβλέπονται στο καταστατικό για την υλοποίηση των στόχων, περιλαμβάνονται:

-Η εκπόνηση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος οργάνωσης του τομέα.

-Η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

-Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, κ.λ.π.

-Η προώθηση, προβολή και προστασία της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας.

-Η ανάπτυξη της έρευνας και η συγκέντρωση πληροφοριών για το σωστό προσανατολισμό της παραγωγής των προϊόντων του ελαιολάδου.

Κατά την αυριανή εκδήλωση θα δοθεί στη δημοσιότητα το καταστατικό και θα παρουσιασθούν οι σκοποί ίδρυσης της διεπαγγελματικής, από τον πρόεδρο της οργάνωσης και πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανέτο Καραμίχα και τους εκπροσώπους των φορέων.