Προεδρικό διάταγμα για χορήγηση γονικής άδειας στους ναυτικούς

Γονική άδεια καθιερώνεται σε ναυτικούς που εργάζονται σε εμπορικά πλοία, μετά από σχετικό προεδρικό διάταγμα που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης και ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιώργος Ανωμερίτης.

Γονική άδεια, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, μπορεί να παίρνει κάθε γονέας εφόσον έχει συμπληρώσει συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δέκα μηνών σε εμπορικό πλοίο ή σε πλοία του ίδιου πλοιοκτήτη. Η άδεια είναι χωρίς αποδοχές και έξοδα παλιννόστησης και συνολικής διάρκειας έως τριών μηνών. Και μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των πέντε ετών.

Ο ναυτικός πρέπει να ενημερώσει για την επιθυμία του και το χρόνο που θέλει την άδεια, τον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη τουλάχιστον 15 ημέρες πριν, εφόσον το πλοίο εκτελεί πλόες εσωτερικού και ένα μήνα πριν, εφόσον το πλοίο εκτελεί διεθνείς πλόες. Η άδεια μπορεί να παρέχεται συνολικά ή κατά διαστήματα διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός το καθένα.

Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης μπορούν να αναβάλουν τη χορήγηση της άδειας στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατή η εξεύρεση αντικαταστάτη του εργαζόμενου ναυτικού και κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο σε εργαζόμενους σε δρομολογημένα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τουριστικά.