Νέα προσφυγή Πανεπιστημιακού Γιατρού στο ΣτΕ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννης Πράπας και ζητάει να ακυρωθεί, ως αντισυνταγματική και παράνομη, η απόρριψη του αιτήματός του για παροχή δυνατότητας πρόσβασης στους χώρους στέγασης της Δ΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Το ΔΣ του Α΄ ΠΕΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, στη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2001, αποφάσισε με την υπ’ αριθ. 99/9.7.2001 απόφασή του την απομάκρυνση του γιατρού από την κλινική και απαγόρευσε την παρουσία του στους χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών της Δ΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Ο προσφεύγων, με την από 30.8.2001 αίτησή του, ζήτησε από το κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμόδιο Α΄ ΠΕΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας και από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο και τον διευθυντή της Μαιευτικής Κλινικής τη χορήγηση, ασχέτως της απόφασης απομάκρυνσής του, της δυνατότητας πρόσβασης στους χώρους στέγασης της Πανεπιστημιακής Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, στο βαθμό που η φυσική του παρουσία σε αυτούς είναι αναγκαία, προκειμένου να διδάξει τα μαθήματα τα οποία του ανατέθηκαν από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος Ιατρικής στο πλαίσιο του διδακτικού προγράμματος για το χειμερινό εξάμηνο 2001-2002.

Έκτοτε παρήλθε τρίμηνο χωρίς να λάβει απάντηση επί της αιτήσεώς του αυτής, με συνέπεια να θεωρείται ότι η αίτησή του απορρίφθηκε σιωπηρώς. Ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος και την ισχύουσα νομοθεσία, είναι αντισυνταγματικός κάθε περιορισμός του κλινικού έργου του πανεπιστημιακού γιατρού, το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με το διδακτικό και ερευνητικό, αφού είναι αδύνατη η πρακτική και η θεωρητική διδασκαλία της ιατρικής προς τους φοιτητές.

Ακόμα, υπογραμμίζει ο κ. Πράπας ότι χωρίς την πρόσβαση στους χώρους της πανεπιστημιακής κλινικής εκμηδενίζεται το έργο του πανεπιστημιακού γιατρού, αφού εμποδίζεται η παροχή κλινικού και διδακτικού έργου και η πρόσβαση στην αναγκαία για την άσκηση του έργου αυτού υποδομή.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση