ΙΝΚΑ: Τρόφιμα και Κέντρα Αδυνατίσματος στο στόχο των πολιτών

Αν και ο τομέας ο οποίος πρωτεύει στο σύνολο των παραπόνων των πολιτών είναι αυτός των Τροφίμων, κρατώντας την πρώτη θέση τα τελευταία χρόνια, εντυπωσιακή αύξηση παρουσίασαν τα παράπονα που αφορούσαν τα Κέντρα Αδυνατίσματος που κατέλαβαν για πρώτη φορά την τρίτη θέση στον κατάλογο παραπόνων, με δεύτερο τον ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα ο τομέας των Τροφίμων με 15.343 καταγγελίες μέσα στο 2001, έφθασε το εντυπωσιακό ποσοστό του 12,63% επί του συνόλου ενώ για τα Κέντρα Αδυνατίσματος δέχτηκε το ΙΝΚΑ 8.271 καταγγελίες με ποσοστό 6,81% στο γενικό σύνολο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΚΑ, το 57,3% των παραπόνων έγιναν από άνδρες, το 33,8% από γυναίκες, ενώ το 8,9%, προήλθε από νομικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις, οι οποίες έπεσαν θύματα άλλων επιχειρήσεων, αγοράζοντας προϊόντα και/ή υπηρεσίες από αυτές.

Είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι τα καταγραφόμενα στην χώρα μας παράπονα και καταγγελίες καταναλωτών (με τηλεφωνήματα, επιστολές, fax, προσωπικές επισκέψεις, συνεντεύξεις, έρευνες, e-mail, κ.λ.π.) στα μόνιμα, έκτακτα και κινητά γραφεία πληροφοριών – καταγγελιών ΙΝΚΑ, είναι περισσότερα, όχι μόνο σε ποσοστό επί του πληθυσμού αλλά και σε απόλυτους αριθμούς, από τα αντίστοιχα παράπονα – καταγγελίες, τα οποία καταγράφονται σε άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.