Δέκα χρόνια ζωής το πρόγραμμα απεξάρτησης Διάβαση

Η υπερπληρότητα των θεραπευτικών κέντρων για άτομα εξαρτημένα από τοξικές ουσίες και η αναγκαιότητα δημιουργίας νέων υπογραμμίστηκε σε συνέντευξη που έδωσαν οι υπεύθυνοι του θεραπευτικού Προγράμματος “Διάβαση” με την ευκαιρία της συμπλήρωσης της 10 χρόνων λειτουργίας του.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι το 2000 η πληρότητα της ανοιχτής κοινότητας ήταν 158%, της βραδινής 14,9% και του Κέντρου κοινωνικής επανένταξης 141%. Στο Συμβουλευτικό Σταθμό προσήλθαν 1.094 περιπτώσεις και η συμμετοχή στις ομάδες οικογενειακής υποστήριξης είναι 493 άτομα. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται 723 άτομα στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της “Διάβασης” απευθύνεται σε εξαρτημένους χρήστες και στις οικογένειές τους, και απευθύνεται σε άτομα κοινωνικώς ενταγμένα που εργάζονται και έχουν την οικογενειακή στήριξη εκτός του πρωινού προγράμματος. Κατά την διάρκεια του προγράμματος δεν παρέχονται υποκατάστατα.

Το 1996 ιδρύθηκε και το βραδινό πρόγραμμα απεξάρτησης, ενώ μέρος των υπηρεσιών της “Διάβασης” απευθύνεται σε μέλη της οικογένειας και έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών προκειμένου να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα αναγκών.