Αποπεράτωση Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου

Νέα σύμβαση ύψους 13,5 δισ. δρχ. υπεγράφη μεταξύ της κοινοπραξίας Γνώμων ΑΕ – IMEC GmbH και της ΔΕΠΑΝΟΜ για την αποπεράτωση του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου, ένα από τα πλέον σύγχρονα νομαρχιακά νοσοκομεία δυναμικότητας 265 κλινών.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τον εξοπλισμό με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας καθώς και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Το νοσοκομείο έχει κάλυψη 42.000 τμ, βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως του Βόλου και θα καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 26 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η ΑΤΕ Γνώμων διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή Νοσοκομειακών Έργων, καθώς έχει αναλάβει και εκτελέσει μόνη της ή σε κοινοπραξίες τα Νοσοκομεία Ξάνθης, Ρόδου, το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Κρήτης, το ΙΑΣΩ, το ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης, το ΗΡΑ και το ΝΝΑ.