Αρνητική η στάση των ΗΠΑ στο θέμα των βιολογικών όπλων

Την αρνητική στάση των ΗΠΑ στο θέμα των βιολογικών όπλων επέκρινε ο Ελληνας ευρωβουλευτής κ. Μιχάλης Παπαγιαννάκης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνεδρίασε με θέμα τον καθορισμό των νομικών βάσεων που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση ενός πολυμερούς αφοπλισμού, ώστε ν’ αποφευχθεί η διάδοση των βιολογικών και βακτηριολογικών ή τοξικών όπλων.

Ο κ. Παπαγιαννάκης υπενθύμισε ότι η διεθνής Σύμβαση γιά τα βιολογικά και τοξικά όπλα υπάρχει εδώ και πολύν καιρό, η εφαρμογή της όμως είναι αδύνατη χωρίς την επικύρωση του Πρωτοκόλλου από τις ΗΠΑ.

Ο έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρθηκε επίσης στα νέα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία βιολογικά όπλα μαζικής καταστροφής μπορούν να παραχθούν με το πρόσχημα ανάπτυξης νέων εμβολίων. Για το λόγο αυτό ζητά οι έρευνες αυτές να γίνονται από μη στρατιωτικά εργαστήρια, τα οποία άλλωστε θα πρέπει να υπόκεινται σε κανονισμούς και διεθνείς ελέγχους.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε κοινή πρόταση ψηφίσματος έξι πολιτικών ομάδων με την οποία καλούνται επειγόντως τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Βιολογικά και Τοξικά Οπλα BTWC, (μη επικυρωμένη από τις ΗΠΑ) να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διαπραγμάτευση ενός ειδικού Πρωτοκόλλου εφαρμογής ώστε να εξασφαλισθεί ένα καθεστώς ελέγχου και επαλήθευσης ικανό να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες δυνατότητες που επιτρέπουν οι νέες τεχνολογίες.

Ζητά επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν ενεργά στην ειδική ομάδα που έχει συσταθεί η οποία δραστηριοποιείται προς αυτήν την κατεύθυνση.