Χρηματοδοτήσεις για φαρμακοποιούς από την Πειραιώς

Εξειδικευμένα προϊόντα, αποκλειστικά σχεδιασμένα για τον κλάδο Φαρμακοποιών, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της στρατηγικής της για προσέγγιση της αγοράς των επαγγελματιών κατά κλάδους με την προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει τρία χρηματοδοτικά προϊόντα με προνομιακούς όρους. Το ανοιχτό κεφάλαιο κίνησης για άμεση ενίσχυση της ρευστότητας, το οποίο προσφέρεται με επιτόκιο 8%, τα δάνειο επιχειρηματικής στέγης για την απόκτηση, την αποπεράτωση ή την ανακαίνιση του φαρμακείου με επιτόκιο 6,6% και το δάνειο σύνδεσης με το διαδίκτυο για την προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού και υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος “Δικτυωθείτε”.

Όλα τα προϊόντα εγκρίνονται από την Τράπεζα σε μια ημέρα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον κατασκευαστικό κλάδο για την παροχή εξειδικευμένων προϊόντων.