Στο ΣτΕ προσέφυγε ο Σύλλογος Αιμορροφιλικών

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αιμορροφιλικών Βορείου Ελλάδος και ο αναπληρωτής καθηγητής αιματολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Π. Μακρής προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας από κοινού στρεφόμενοι κατά της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της διοίκησης του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Με την προσφυγή αυτή ζητούν να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθ. 80/2001 απόφαση της Αρχής, β) η υπ’ αριθ. 12/18.7.2001 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, με την οποία αποφασίστηκε – κατ’ εκτέλεση της ως άνω απόφασης της Αρχής – η συνταγογράφηση για τους αιμορροφιλικούς να γίνεται – σε αντίθεση με τα έως σήμερα ισχύοντα – με τη συμπλήρωση νέου ειδικού εντύπου και με την προσθήκη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, η Αρχή με την προσβαλλόμενη αποφάσισε ότι, για την εξασφάλιση της διαφάνειας και του ελέγχου στη διακίνηση των παραγόντων πήξης αίματος, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση νέου ειδικού εντύπου, που θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά τρόπο διαφορετικό σε σχέση με το ήδη προϋφιστάμενο.

Έτσι, θα πρέπει να αλλάξει το υπάρχον έντυπο σε ότι αφορά το ονοματεπώνυμο του ασθενούς κ.λπ. και να αντικατασταθεί με κωδικό αριθμό τον οποίο θα γνωρίζει ο ασθενής, ο παραπέμπων ιατρός και το αρμόδιο νοσοκομείο. Κατόπιν αυτού, το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης εξέδωσε την προσβαλλόμενη, υπ’ αριθ. 12/2001 απόφασή του.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση